جمعه 23 مهر 1395 ساعت 05:29

با مزه ترین جمله هایی که باهاش به وبلاگ من رسیدن :

""خرید میز گرد که رومیزی روش بخوره

آروم تر جر خوردم

اینستاگرام شاهزاده خانوم

چه جوری ادمی رو که خانوادم نمیخوانش فراموش کنم

عکس بچه های که آب بینی شون اویزون شده

لاکی که توی دست بزرگترها نباشه (چی ؟)

می خوام پاهای زنم را بخورم  ""

کاش می شد به قید قرعه به سه نفر اول جایزه بدم.